Odpowiedzialność Cywilna Własciciela Nieruchomości

Posiadanie nieruchomości niesie ze sobą mnóstwo obowiązków i odpowiedzialność.

Wypadki Samochodowe

Prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices w tysiącu przypadkach występowali w imieniu ofiar i ich rodzin w sprawach dotyczących nieszczęśliwych wypadków drogowych – samochodowych, motocyklowych, z udziałem pojazdów ciężarowych i ich następstw, utraty zdrowia i życia.

Wypadki W Pracy

Prawnicy kancelarii Cushing brali i biorą czynny udział jako przedstawiciele wielu tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach w pracy.

Błędy W Sztuce Lekarskiej/medycznej

Jako błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu) definiuje się takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne

Wypadki Budowlane

W swojej praktyce zawodowej prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices reprezentowali tysiące pracowników i ich rodziny w przypadkach dotyczących wypadków budowlanych z przyczyn wadliwych lub niebezpiecznych materiałów, niewłaściwych warunków pracy, wadliwych maszyn i urządzeń, na skutek nieprzestrzegania praw OSHA.

Odpowiedzialność Za Produkt

Odpowiedzialność cywilna za wadliwy produkt jest jedną z odmian odpowiedzialności cywilnej. Polega ona, na odpowiedzialności producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu

Obrażenia Przez Pilarki Stołowe

Badania statystyczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych podają: co 9 minut ma miejsce wypadek przy użyciu pilarki stołowej, dziesięć osób dziennie podlega konieczności przeprowadzenia zabiegu amputacji.

Nieumyślne Spowodowanie Śmierci

Kancelaria Cushinga reprezentowała kilkaset rodzin, które straciły swoich bliskich z powodu braku odpowiedniej ostrożności, niedbalstwa i lekkomyślności osób trzecich.
Don’t Hesitate To Ask

Free Consultation

Feel free to get in touch with any enquiries and one of our friendly members of staff will get back to you as soon as possible, we are here to help !