Jak rozpoznać obrażenia ciała ?

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce lekarskiej, posiadasz rachunki za leczenie – masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Wielu z nas łączy obrażenia ciała jedynie z wypadkami samochodowymi, jednakże bardzo często jesteśmy narażeni na łatwy uraz w przypadkach takich jak:

 • Construction Sites Injuries
 • Slip and Falls
 • Work Place Injuries
 • Animal Bites
 • Dangerous or Defective Products
 • Dangerous Conditions on Premises
 • Medical Malpractice
 • Defective Medical Devices
 • Nursing Home Negligence or Abuse
 • Pharmacist Errors
 • Birth Injuries
 • Burn Injuries

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z członków Twojej rodziny został zraniony przez inną osobę prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników najszybciej jak to możliwe w celu ustalenia faktów i okoliczności związanych z określonym przypadkiem, by stwierdzić podstawy do wszczęcia postępowania o odszkodowanie.

Kiedy należy skontaktować się z prawnikiem?

Im wcześniej skontaktujesz się z prawnikiem tym lepiej. Jeżeli jesteś ofiarą nieszczęśliwego zdarzenia, firma ubezpieczająca winnego będzie usiłować dotrzeć do Ciebie w celu podpisania oświadczenia zanim Ty uzyskasz poradę prawną. Pomimo zapewnień z ich strony, nie daj się oszukać, dbają jedynie o własne dobro.

W celu ochrony swoich praw koniecznie skontaktuj się z prawnikiem.

Jak wybrać dobrego adwokata?

Dobry prawnik to taki specjalista, który już przed procesem naświetli nam jakie mamy możliwości oraz szanse na powodzenie przy wyborze którejkolwiek z opcji, wytłumaczy przebieg procesu, a także wskaże jak odpowiednio występować na sali sądowej.

Bardzo ważnym kryterium jest doświadczenie w prowadzeniu danej kategorii spraw.

Przede wszystkim potrzebujesz osoby zaufanej, angażującej się w sprawy klienta, która przedkłada interesy innych nad swoje.

Ile to kosztuje?

Odpłatność za reprezentowanie klientów dobywa się jedynie w przypadku uzyskania odszkodowania. Nasza prowizja stanowi zwykle 33% brutto rozliczenia wyroku wraz ze zwrotem za poniesione koszty.

Nasze konsultacje są zawsze bezpłatne, nigdy nie poprosimy o zapłatę.

Dlaczego prawnik powinien mnie reprezentować?

Prawo zezwala na reprezentowanie samego siebie, ale powszechnie wiadomo, że zamiast pomóc, sami sobie możemy wyrządzić krzywdę. Potrzebujesz adwokata, aby zapewnić należytą ochronę twoich praw i zmaksymalizować szansę na uzyskania odszkodowania. Prawnik strzec będzie Twoich praw w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi. Jasno

i zwięźle napisze pozwy oraz pisma procesowe. Dosadnie przekaże nasze stanowisko w sprawie zarówno w sądzie jaki i przed stroną sporną. Dopilnuje terminów i prawidłowości w dokumentach. Jedynie doświadczony adwokat wie jak pozyskać wszelkie niezbędne dowody Zadba o najwyższe korzyści i odszkodowanie na jakie zasługujesz.

Jakie są moje prawa ?

Masz prawo do złożenia roszczenia szkody lub pozwu przeciwko osobie, osobom lub podmiotowi, odpowiedzialnemu za poniesione obrażenia. W stanie Illinois, w większości przypadków, pozew należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty powstania szkody. Po upływie tego terminu tracimy szanse na odzyskanie odszkodowania.

W pierwszej kolejności należy udowodnić winę pozwanego, a następnie dowieść, że zaniedbanie było przyczyna obrażeń czy powstałej szkody. Wówczas masz prawo dochodzenia odszkodowania pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów leczenia, utraconych dochodów, a także z tytułu poniesionych szkód niematerialnych, czyli wszelkie cierpienia fizyczne, psychiczne – lęki, obawy, dyskomfort, poczucie wstydu, pokrzywdzenia, żal, depresja, obniżenie poczucia własnej wartości, utrata perspektyw i szans na przyszłość (niemożność realizacji planów życiowych, zawodowych, rodzinnych i związane z tym ujemne przeżycia).

Wartość mojego przypadku.

Jako osoba poszkodowana masz prawo do sprawiedliwego i pełnego odszkodowania, stanowiącego rekompensacje i zadośćuczynienie za poniesione szkody. Ponieważ powrót do stanu przed powstaniem szkody jest zazwyczaj niemożliwy pojęcie pełnego i słusznego odszkodowania może być trudne do zdefiniowania. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, czy takich samych obrażeń dlatego też zadaniem prawnika jest rozważyć wszystkie elementy sprawy. W tym celu mamy do dyspozycji kilka czynników pomocnych w ustaleniu wartości sprawy. Należą do nich :

Szkody Finansowe: masz prawo do pełnego odszkodowania za poniesione straty finansowe. Bardzo często klasyfikowane są wg sztywnego kryterium:

 • Utrata dochodów: w przypadku niezdolności do pracy na skutek obrażeń – całkowity zwrot obejmujący okres niezdolności do pracy. Jeżeli uraz uniemożliwia podjecie pracy w przyszłości odszkodowanie powinno zrekompensować bieżącą wartość dochodu utraconego w przyszłości.
 • Koszty związane z leczeniem: odszkodowaniu podlega pełny zwrot kosztów poniesionych na leczenie. W przypadku konieczności korzystania z pomocy medycznej czy opieki specjalnej w przyszłości odszkodowaniu podlegają wszystkie z tym związane koszty
 • Szkody niematerialne: prawo do odszkodowania za szkody, których nie można obliczyć, jak w przypadku utraconego dochodu czy kosztów leczenia. Rekompensacji podlegają tzw. szkody niematerialne takie jak cierpienie fizyczne, psychiczne – lęki, obawy, dyskomfort, poczucie wstydu, pokrzywdzenia, żal, depresja, obniżenie poczucia własnej wartości, utrata perspektyw i szans na przyszłość (niemożność realizacji planów życiowych, zawodowych, rodzinnych i związane z tym ujemne przeżycia).
 • Obopólna wina – poszkodowani bardzo często nie zdają sobie sprawy o współwinie odniesionych obrażeń. Firmy ubezpieczeniowe bardzo wnikliwie rozważą Twój udział w szkodzie. Częściowej winna poszkodowanego wpływa na wycenę szkody.Limit ubezpieczenia – jest górną granicą do której odpowiada ubezpieczyciel. Inaczej mówiąc jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. Starania w celu uzyskania odszkodowania przekraczającego jego limit są zazwyczaj bezowocne z powodu ograniczeń finansowych uniemożliwiających wszczęcie kolejnych rozpraw na wniosek poszkodowanego. Dlatego też większość przypadków rozstrzygana jest w ramach limitu ubezpieczenia.Nasi prawnicy na koncie praktyki zawodowej posiadają dziesiątki tysięcy spraw dotyczących wszelakich szkód obrażeń ciała. To wykwalifikowani specjaliści w zbieraniu niezbędnych dowodów, doświadczeni eksperci, których celem jest zmaksymalizować sukces co nierozerwalnie wiąże się z najwyższa wyceną Twojej sprawy.Zapraszamy na rozmowę z prawnikiem, omówimy fakty i okoliczności.Konsultacji udzielamy bezpłatnie.Nie zwlekaj !!!