Zaufanie. Wiedza. Doświadczenie. Wyniki.

Prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices z pełnym oddaniem reprezentują swoich klientów w sprawach dotyczących nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, utraty zdrowia i życia. Posiadamy ponad półwieczne doświadczenie w prowadzeniu najbardziej złożonych i poważnych spraw roszczeniowych. Współpracujemy z naszymi klientami i ich rodzinami w celu uzyskania pełnego i sprawiedliwego odszkodowania na jakie zasługują. Nasi prawnicy z wielka chlubą odnoszą się do bycia prawdziwymi “Trial Lawyers”, zawsze gotowi podjąć najtrudniejsze i wymagające wnikliwej pracy przypadki zakończone procesem sądowym. Rezultaty naszej pracy znalazły uznanie Illinois Super Lawyers spośród najlepszych 2,5% adwokatów Illinois w dziedzinie spraw z powództwa cywilnego.

Kancelaria Cushing Law Offices z głębokim szacunkiem i zrozumieniem traktuje fizyczną, emocjonalną i finansową sytuacje poszkodowanych. Świadomi potrzeb i oczekiwań klientów poszukujących uczciwych, godnych zaufania prawników koncentrujemy się nie tylko na sukcesie sali sądowej, lecz także wspieramy naszych klientów. Priorytetem jest przede wszystkim najlepsza ochrona interesów klienta.

UDZIELAMY BEZPŁATNYCH KONSULTACJI.

Jeżeli Ty lub ktoś kogo znasz uległ wypadkowi w wyniku zaniedbania czy niewłaściwego zachowania etc. prosimy o kontakt pod numerem 312-726-2323.

Nie płacisz nic, za wyjątkiem kiedy uzyskasz odszkodowanie.

SPECJALIZACJE

Odpowiedzialność Cywilna Własciciela Nieruchomości

Posiadanie nieruchomości niesie ze sobą mnóstwo obowiązków i odpowiedzialność.

Wypadki Samochodowe

Prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices w tysiącu przypadkach występowali w imieniu ofiar i ich rodzin w sprawach dotyczących nieszczęśliwych wypadków drogowych – samochodowych, motocyklowych, z udziałem pojazdów ciężarowych i ich następstw, utraty zdrowia i życia.

Wypadki W Pracy

Prawnicy kancelarii Cushing brali i biorą czynny udział jako przedstawiciele wielu tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach w pracy.

Błędy W Sztuce Lekarskiej/medycznej

Jako błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu) definiuje się takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne

Wypadki Budowlane

W swojej praktyce zawodowej prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices reprezentowali tysiące pracowników i ich rodziny w przypadkach dotyczących wypadków budowlanych z przyczyn wadliwych lub niebezpiecznych materiałów, niewłaściwych warunków pracy, wadliwych maszyn i urządzeń, na skutek nieprzestrzegania praw OSHA.

Odpowiedzialność Za Produkt

Odpowiedzialność cywilna za wadliwy produkt jest jedną z odmian odpowiedzialności cywilnej. Polega ona, na odpowiedzialności producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu

Obrażenia Przez Pilarki Stołowe

Badania statystyczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych podają: co 9 minut ma miejsce wypadek przy użyciu pilarki stołowej, dziesięć osób dziennie podlega konieczności przeprowadzenia zabiegu amputacji.

Nieumyślne Spowodowanie Śmierci

Kancelaria Cushinga reprezentowała kilkaset rodzin, które straciły swoich bliskich z powodu braku odpowiedniej ostrożności, niedbalstwa i lekkomyślności osób trzecich.

Biuletyn