WYPADKI SAMOCHODOWE:

Prawnicy Kancelarii Cushing Law Offices w tysiącu przypadkach występowali w imieniu ofiar i ich rodzin w sprawach dotyczących nieszczęśliwych wypadków drogowych – samochodowych, motocyklowych, z udziałem pojazdów ciężarowych i ich następstw, utraty zdrowia i życia.

Kolizje samochodowe stanowią najwyższy procent zdarzeń, w czasie których dochodzi do obrażeń ciała. Oprócz szkód powodujących utratę zdrowia i życia występują inne następstwa, znaczący wpływ na możliwość pracy, co związane jest z pozyskiwaniem dochodu, wykonywaniem zwykłych czynności dnia codziennego.

Nasi doświadczeni prawnicy usilnie pracują, aby zapewnić możliwie najwyższą rekompensatę za odniesione obrażenia i szkody takie jak ból i cierpienie, kalectwo, oszpecenie, wyłączeniez życia społecznego, śmierć, koszty leczenia, szkody niematerialne.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZYPADKI:

Nie ograniczamy się jedynie do tych obszarów!!!

  • Wypadki samochodowe
  • Wypadki transportowe, ładunków
  • Wypadki motocyklowe
  • Uszkodzenia opon
  • Przewrócenia (Roll Over)
  • Wypadki karetek pogotowia (ambulansów)
  • Wypadki w pościgach policyjnych
  • Wypadki DUI – pod wpływem środków odurzających
  • Wypadki bez ubezpieczenia
UDZIELAMY BEZPŁATNYCH KONSULTACJI.:

Jeżeli Ty bądź ktoś bliski miał wypadek, który można zaliczyć do wyżej wymienionych kategorii bardzo prosimy koniecznie zgłoś się do nas w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy, a następnie będziemy mogli przejść do wszczęcia postępowania o odszkodowanie. Wynagrodzenie za świadczone usługi prawnicze płatne będą jedynie w przypadku wygranej sprawy.