NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA WADLIWY PRODUKT:

Odpowiedzialność cywilna za wadliwy produkt jest jedną z odmian odpowiedzialności cywilnej. Polega ona, na odpowiedzialności producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Szkoda, w związku z tym powstała, może mieć zarówno charakter majątkowy, jak i osobowy.

Jeżeli chodzi o szkodę majątkową, to będzie ona określona w pełnej wysokości, a więc zarówno rzeczywiste straty jak i utracone korzyści, które osoba by uzyskała, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Szkoda osobowa występuje kiedy ktoś może na przykład w niefortunny sposób użyć przedmiotu i doznać szkody. Jeżeli producent nie zamieścił w instrukcji obsługi dostatecznych informacji użytkowania i odpowiednich środków ostrożności, poszkodowany może pozywać go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wadliwy produkt.

Nasi prawnicy wielokrotnie reprezentowali setki poszkodowanych i ich rodziny w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej za wadliwy produkt.

OFERUJEMY POMOC W NASTĘPUJĄCYM OBSZARZE:
  • Produkty wadliwe
  • Uszkodzone urządzenia, maszyny, elektronarzędzia
  • Wadliwe urządzenia farmaceutyczne
  • Usterki, defekty samochodowe
  • Wadliwe produkty spożywcze
  • Odpowiedzialność cywilna producentów, zaniedbania
  • Odpowiedzialność dystrybutorów
  • Nieodpowiednia konserwacja
  • Niedostateczne ostrzeżenie zachowania ostrożności
  • Naruszenie gwarancji
BEZPŁATNE KONSULTACJE:

Jeżeli Ty bądź ktoś Tobie bliski doznał obrażeń na skutek niebezpiecznego lub wadliwego produktu prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy. Uzyskasz darmową, poufną poradę. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będą jedynie w przypadku wygranej.