ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA WŁASCICIELA NIERUCHOMOŚCI:

Posiadanie nieruchomości niesie ze sobą mnóstwo obowiązków i odpowiedzialność. Wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że ewentualny wypadek mający miejsce na terenie ich posesji może mieć nieprzyjemny skutek także dla nich. Warto mieć choć ogólne rozeznanie w tym temacie, aby wypełniać nałożone administracyjnie obowiązki i uniknąć konsekwencji prawnych będących skutkiem gospodarskich zaniedbań. Jednakże wypadek na terenie cudzej własności nie zawsze przesądza o winie właściciela. W sytuacji, której doszło do wypadku na terenie cudzej nieruchomości zadaniem poszkodowanego jest udowodnić niebezpieczny lub szkodliwy stan nieruchomości, brak informacji ostrzegawczych o grożącym niebezpieczeństwie.

Przypadki odpowiedzialności cywilnej są bardzo trudne pod względem udowodnienia odpowiedzialności. Dlatego też niezwykle ważnym jest mieć możliwość współpracy z doświadczonym adwokatem, który użyje wszelkich możliwych środków, aby odnieść sukces.

OFERUJEMY POMOC MIĘDZY INNYMI W NASTĘPUJĄCYM OBSZARZE:

Nie ograniczamy się jedynie do tych obszarów!!!

  • Odpowiedzialność cywilna właściciela nieruchomości, właścicieli budynku mieszkalnego
  • właścicieli kondominium, lokali handlowych
  • Odpowiedzialność cywilna budowy
  • Uszkodzeń konstrukcji
  • Kontuzje biurowe
  • Nienaturalne nagromadzenie się lodu
  • Poślizgi i upadki
UDZIELAMY BEZPŁATNYCH KONSULTACJI:

Jeżeli Ty bądź ktoś Tobie bliski nabył obrażeń na skutek wypadku i na terenie cudzej własności prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy. Uzyskasz darmową, poufną poradę. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będą jedynie w przypadku wygranej.