WYPADKI PRZY UŻYCIU PILARKI STOŁOWEJ:
WYPADKI PRZY UŻYCIU PILARKI STOŁOWEJ:

Badania statystyczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych podają: co 9 minut ma miejsce wypadek przy użyciu pilarki stołowej, dziesięć osób dziennie podlega konieczności przeprowadzenia zabiegu amputacji. Skutki urazu są natychmiastowe i niestety trwałe. Dotykają każdej dziedziny życia poszkodowanego.

Po zakończeniu leczenia osoba taka staje wobec nowej rzeczywistości. Strach, wstyd z powodu deformacji, upośledzenie fizyczne, problemy finansowe, trwała niezdolność do pracy oraz ograniczenie życia w pełnym zakresie, jak było to możliwe przed wypadkiem, którego można było uniknąć.

Postęp technologiczny już od dawna dysponuje środkami umożliwiającymi zapobieganie tego typu obrażeniom. Producenci urządzeń muszą zaakceptować własną odpowiedzialność wobec konsumenta. Prawnicy kancelarii Cushinga przewodzą w oskarżeniach przeciwko sektorowi branży pilarek stołowych, w celu zminimalizowania ilości wypadków oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

BEZPŁATNE KONSULTACJE:

Jeżeli Ty bądź ktoś Tobie bliski uległ wypadkowi przy użyciu pilarki stołowej prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy. Uzyskasz darmową, poufną poradę. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będą jedynie w przypadku wygranej.