NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI:

Kancelaria Cushinga reprezentowała kilkaset rodzin, które straciły swoich bliskich z powodu braku odpowiedniej ostrożności, niedbalstwa i lekkomyślności osób trzecich.

Wymogi zapewniające pomyślność wniesionego pozwu różnią się w zależności od tego gdzie złożono pozew. Dlatego też najlepiej jest skonsultować się z doświadczonym i wykwalifikowanym prawnikiem, który wnikliwie i skutecznie sprawdzi każdy szczegół sprawy zapewniając zupełną ochronę Twoich praw.

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE NIEUMYŚLNEGO SPOWODOWANIA ŚMIERCI W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH:
 • Wypadki samochodowe
 • Wypadki transportowe, ładunków
 • Wypadki motocyklowe
 • Wypadki kolejowe
 • Odpowiedzialność cywila z tytułu nieruchomości
 • Poślizgi i upadki
 • Zaniedbania służby zdrowia
 • Błędy farmaceutyczne
 • Zaniedbania medyczne
 • Nadużycia i zaniedbania w domach opieki
 • Wypadki budowlane
BEZPŁATNE KONSULTACJE:

W przypadku śmierci jednego z członków Twojej rodziny spowodowanej nieumyślnym działaniem osób trzecich prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy. Uzyskasz darmową i poufną poradę. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będą jedynie w przypadku wygranej.