Błędy W Sztuce Lekarskiej/medycznej:

Jako błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu) definiuje się takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne

z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki z zakresu medycyny, tj. zachowania naruszające obowiązujące w konkretnym przypadku reguły postępowania zawodowego wypracowane na gruncie nauki i w praktyce. Wyróżniamy trzy rodzaje błędów lekarskich: diagnostyczne, rozpoznania (prognozy) oraz terapeutyczne (lecznicze). Błędem określamy również zaniedbania medyczne kiedy to usługodawca medyczny nie spełnia standardu opieki medycznej w swojej specjalności. Obejmuje to m. in. błędne diagnozy, błędy chirurgiczne, opóźnienia w udzieleniu pomocy lub niedostarczenie odpowiedniej pomocy medycznej.

Szacuje się, że blisko 100 tysięcy osób umiera w Stanach Zjednoczonych z powodu błędów lekarskich. To szokujące informacje, tym bardziej, że statystycznie w wypadkach samochodowych ginie około 50 tysięcy.

Na przestrzeni 40 lat nasi prawnicy występowali w imieniu ofiar, rannych i zabitychw wyniku zaniedbań medycznych dopuszczonych przez lekarzy, pielęgniarki, szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej.

OFERUJEMY POMOC W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
  • Błędy chirurgiczne
  • Błędna diagnoza i rozpoznanie
  • Obrażenia, urazy i kontuzje w czasie narodzin
  • Trauma narodzin
  • Zaniedbania ze strony szpitala, lekarzy, pielęgniarek
  • Odpowiedzialność szpitala
  • Nadużycia i zaniedbania w domach opieki
  • Błędy i nadużycia farmaceutyczne
UDZIELAMY BEZPŁATNYCH KONSULTACJI:

Jeżeli Ty bądź ktoś Tobie bliski nabył obrażenia z powodu błędów medycznych i innych zaniedbań operatora medycznego prosimy o kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników w celu ustalenia faktów i okoliczności sprawy. Uzyskasz darmową, poufną poradę. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będą jedynie w przypadku wygranej.