Rebecca Galvan

Rebecca Galvan jest płynnie w języku hiszpańskim i wspiera nasze Hiszpanie klientów pomagając przełożyć obawy Mają ze związanymi z wykonywaną pracą oraz innych przypadków obrażeń ciała.